top of page
שכונות

להשכרה ברמת בית שמש

בבלעדיות

ברמה ג'-1

להשכרה מיידית!!!

דופלקס גן 

6 חדרים

בבנין בוטיק

תאריך כניסה:

10/08/23

הזריז נישכר!!!

במחיר הזדמנותי

רק - 7,300 ₪

לפרטים נוספים ולתאום סיור

משה:072-3713088

בבלעדיות

בנווה שמיר(רמה ה')

דירת 5 חדרים

מרווחת בקומה ראשונה

קו ראשון לנוף

במחיר 6,800 ₪

לפרטים נוספים ולתאום סיור

משה:072-3713088

bottom of page