בחפציבה 
מציאה! 4 חדרים
אופציה מיידית לחדר חמישי
במחיר מציאה 

בבלעדיות

 בחפציבה
פינתית 3 חדרים
קומה א'
 רצפה מוכנה
לעוד 2 חדרים
מיקום מעולה
הקודם זוכה

בבלעדיות

בסלונים
3 חדרים
מרפסת גדולה
קומה נוחה
 נוף מהמם מחסן
דירה מושלמת

בבלעדיות

חדשה בשוק
בסלונים 3 חדרים 
3 כיווני אוויר 
נוף מהמם וחזית 
דירה מוארת 
ומאווררת במיוחד
1,300,000 ש"ח 

גמיש

בבלעדיות

בחפציבה
דופלקס מחולק
ל2 דירות מצוינות
נוף מהמם
+אופציות בניה

 בשיר ברמה

לכיוון הנוף 

 חדרים3  
 חדר רביעי
בנוי חלקית
+אופציה להרחבה גדולה

בבלעדיות
בבלעדיות
בבלעדיות

 בחפציבה
מעל
המרכז מסחרי
4 חד', יחידת הורים
סלון ענק, 3 כ"א
+אופציות בניה