בבן קיסמא
3 חדרים
+אופציה מיידית
50 מ"ר
מאושרת לבניה!
מוכר רציני

בבלעדיות

חדש!
   בבן קיסמא דירת גג
 3 חד' מרפסת
חדשה מהקבלן
920,000 ש"ח
(ללא משכנתא
הערת אזהרה)

בבלעדיות
בבלעדיות

 חדש
בבן קיסמא 3 חד'
שמורה ומטופחת
חצר 140 מ"ר 
אופציה  גדולה

בבלעדיות

בקריה במיקום מצוין

4 חד' 
מרפסת גדולה

1,650,000 ש"ח

בבלעדיות

בסלונים,להשקעה
 יחידת דיור 
45מ"ר,
 רישום  נפרד,
 470,000 ש"ח 
ללא  משכנתא