top of page
WhatsApp Image 2024-03-06 at 12.48.43.jpeg
בבלעדיות

דופלקס למכירה - ברמה ג'1 

 • רחוב יחזקאל הנביא 

 • 6 חדרים 

 • סלון גדול ומרווח 

 • גינה גדולה   

 • דירה מוארת   

 • 3 כיווני אוויר   

 • פונה לנוף   

 • כניסה מידית  

לפרטים נוספים:

      פיני    072-371-3091

     מאיר 072-371-3094

WhatsApp Image 2024-03-05 at 11.47.24.jpeg
בבלעדיות

דופלקס למכירה - ברמה ג'2 

 • רחוב שמואל הנביא המבוקש 

 • 5 חדרים 

 • +2 יחידות דיור (פוטנציאל הכנסה חודשי)

 • כניסה פרטית  

 • 2 דיירים בבניין  

 • 3 כיווני אוויר   

 • גינה  

 • בקרבת פארק ירמות 

 • צמודה לבית כנסת 

 • מיקום שקט  

לפרטים נוספים:

      פיני    072-371-3091

     מאיר 072-371-3094

WhatsApp Image 2024-04-11 at 12.19.32.jpeg
בבלעדיות

למכירה - ברמה ג'2

 • חזרה לשוק! 

 • רחוב דבורה הנביאה 

 • 4 חדרים 

 • מוארת ומאווררת   

 • סלון גדול  

 • מרפסת מהסלון פונה לנוף   

 • מטבח מרווח ומשודרג  

 • נוף חלומי 

 • מחסן + חניה  

מחיר: 2,300,000 ₪ 

      פיני    072-371-3091

     מאיר 072-371-3094

WhatsApp Image 2024-03-03 at 13.49.20.jpeg
בבלעדיות

דופלקס למכירה - ברמה ג'

 • רח' חבקוק הנביא

 • בבניין בוטיק 

 • 5 חדרים

 • 160 מ"ר  

 • סלון ומטבח גדולים ומשודרגים 

 • 3 מרפסות 

 • נוף חלומי  

 • + יחידה 40 מ"ר בנוי + 2 מרפסות (ניתן להפוך לחלק מהדופלקס) 

 • + אופציות הרחבה  

לפרטים נוספים:

     רוזלי פרידמן  072-371-3097   

WhatsApp Image 2024-02-13 at 12.36.57.jpeg
בבלעדיות

למכירה - ברמה ג'2  

 • 4 חדרים 

 • קומת כניסה 

 • נגישה, מוארת ומאווררת   

 • כל הדירה פונה לנוף   

 • מחסן קומתי    

 • חניה   

מחיר: 2,150,000 ₪ 

      פיני    072-371-3091

     מאיר 072-371-3094

WhatsApp Image 2024-01-10 at 12.05.36.jpeg
בבלעדיות

למכירה - ברמה ג'1 

 • חדשה בשוק! 

 • ברחוב יחזקאל הנביא 

 • 5 חדרים 

 • קומה ראשונה  

 • מרווחת ומוארת 

 • פונה לנוף מדהים  

 • מחסן עם חלון 

 • חניה 

מחיר: 2,500,000 ₪ 

      פיני    072-371-3091

     מאיר 072-371-3094

WhatsApp Image 2024-02-20 at 13.00.19.jpeg
בבלעדיות

למכירה - ברמה ג'1

 • רח' משה רבינו

 • דירת 4 חדרים

 • נגישה 

 • רחוב שקט ללא מוצא 

 • מרפסת וחצר

 • גינה מתחת לבית  

 • אזור מבוקש - בקרבת מרכז מסחרי ותחבורה ציבורית

 • שינוי תב"ע לעוד 40 מ"ר 

מחיר: 2,090,000 ₪ 

      פיני    072-371-3091

     מאיר 072-371-3094

WhatsApp Image 2023-12-27 at 12.35.36.jpeg
בבלעדיות

למכירה - ברמה ג'2 

 • רחוב מרים הנביאה  

 • דירת 4 חדרים

 • נגישה

 • סלון ענק 

 • 2 מרפסות  

 • מחסן וחניה

 • בקרבת מרכז מסחרי ותחב"צ 

 • משרד מניב / אופציה לחדר נוסף  

 • שינוי תב"ע לעוד 40 מ"ר 

מחיר: 2,350,000 ₪ 

     פיני    072-371-3091

     מאיר 072-371-3094

WhatsApp Image 2023-10-29 at 11.22.05.jpeg
בבלעדיות

למכירה - ברמה ג'1

 • רח' חבקוק הנביא 

 • דירת 4.5 חדרים

 • סלון גדול ומרווח 

 • מטבח משודרג  

 • חניה מקורה גדולה  

 • נוף מטריף 

 

לפרטים נוספים:

       פיני    072-371-3091

     מאיר  072-371-3094

WhatsApp Image 2024-01-21 at 12.49.36.jpeg
בבלעדיות

למכירה - בין ג'1 ל-ג'2

 • רחוב הושע הנביא 

 • דופלקס 5.5 חדרים

 • פינתית עם כניסה פרטית

 • סלון גדול ומרווח 

 • מטבח משודרג 

 • מוארת ומאווררת 

 • אופציה ליחידה 

 • בניין בוטיק 

לפרטים נוספים:

     פיני    072-371-3091

     מאיר 072-371-3094

bottom of page