P80629-081143
P80629-070654(1)
P80629-082507
P80629-083107
P80629-070930
P80629-091434(1)
P80629-071317
P80629-090344
P80729-184919
חדש בבלעדיות
בבן קיסמא דירת גן מדהימה
5 : חדרים
משופצת, מתוחזקת
גינה 140 מ"ר+אופציות 50 מ"ר
כניסה פרטית, גישה נוחה
שווה לראות
"נדל"ן-פלוס" 0775034041
0527187698

במשקפיים מול הפארק

דירת 4 חדרים

יפה ומושקעת

מוארת, אוויר מצוין

נוף, מרפסת סוכה

מעלית שבת

  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • maps-icon